strefa czystego transportu

Powstanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Jak poinformowało Ministerstwo Energii we wtorek, 20 marca 2018r. Rząd przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie Funduszu otrzymają inicjatywy związane z:
- rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną),
- transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG.

Niemieckie miasta będą mogły ograniczać wjazd diesli

Jak podaje organizacja ClientEarth - 27 lutego 2018r. Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku podtrzymał wcześniejsze decyzje, zgodnie z którymi władze lokalne mogły domagać się wprowadzenia restrykcji dla pojazdów z silnikami diesla.

Wyrok ten oznacza, że w Niemczech władze lokalne będą mogły samodzielnie wprowadzać ograniczenia dla ruchu pojazdów napędzanych olejem napędowym w centrach miast, aby redukować stężenia dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu.

Ekologiczne nalepki w samochodach już wkrótce w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozporządzeniem odnośnie oznakowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi.

Zgodnie z nim od 1 lipca 2018r. tego typu pojazdy posiadałyby na przedniej szybie oznaczenie dla:
- pojazdu elektrycznego z zastosowaniem na tej nalepce skrótu „EE”,
- pojazdu napędzanego wodorem z zastosowaniem na tej nalepce skrótu „H”,
- pojazdu napędzanego gazem ziemnym z zastosowaniem odpowiednio skrótu „CNG” dla sprężonego gazu ziemnego albo „LNG” dla skroplonego gazu ziemnego.

Ustawa o elektromobilności i rozwoju rynku gazu CNG - LNG w Polsce podpisana!

Z końcem 2017 roku rząd przyjął ustawę o elektromobilności. W pierwszej połowie stycznia 2018 roku została ona uchwalona przez sejm i senat. 5 lutego Ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda i już wkrótce wejdzie w życie.

Subskrybuj strefa czystego transportu