bez diesli

Rzym bez diesli w centrum do 2024, Mediolan do 2030 roku

Burmistrz Wiecznego Miasta pani Virginia Raggi ogłosiła na Facebooku, że zamierza do 2024 roku zabronić wjazdu pojazdów z silnikami wysokoprężnymi do centrum. Wpis został umieszczony po werdykcie sądu w Lipsku z 27 lutego 2018 dotyczącego możliwości wprowadzania ograniczeń dla ruchu diesli przez miasta w kraju za Odrą (http://autocng.pl/niemieckie-miasta-zakaz-diesli-wyrok-luty-2018).

Już wcześniej Mediolan ogłosił, że również chce uwolnić miasto od pojazdów napędzanych olejem napędowym do 2030 roku.

Subskrybuj bez diesli