Strefa czystego transpotu - nowe znaki drogowe

znaki oznaczające strefę czystego transportu D-54 D-55

Rządowe Centrum Legislacji 28 marca opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia znaków drogowych oznaczających strefy czystego transportu.
Odpowiednio są to znaki:

  • D-54 "strefa czystego transportu",
  • D-55 "koniec strefy czystego transportu".

Zgodnie z projektem ustawy o Biokomponentach i biopaliwach oraz obowiązującą od lutego tego roku ustawą o Elektromobilności i paliwach alternatywnych samorządy będą mogły wyznaczyć tego typu obszary, po których uprawnione do poruszania byłyby pojazdy ekologiczne:
- elektryczne
- napędzane wodorem
- na gaz ziemny CNG i LNG.
W ramach nowelizacji po wprowadzeniu strefy poruszanie po niej byłoby dopuszczone czasowo także dla innych pojazdów przez okres do 3 lat,
ale pod warunkiem wniesienia opłat: wysokości maksymalnie do 2,5 zł za godzinę lub do 25 zł dziennie.