Podobieństa i różnice gazu CNG, LNG i LPG

CNG, LNG, LPG

Co oznaczają te magiczne trzy litery?
Co kryje się za tymi gazowymi symbolami?
W kilku zdaniach wyjaśniamy poniżej:

  1. CNG (ang. Compressed Natural Gas)
    Naturalny gaz ziemny, składający się w 70 - 90% z metanu sprężony do ciśnienia 20 - 25 MPa. Wykorzystywany do napędu pojazdów silnikowych. Nie jest produkowany z ropy naftowej. Średnio tankowanie zbiornika paliwa samochodu wystarcza do przejechania ok. 300 km. Możliwy jest wjazd do parkingów podziemnych i garaży. Charakteryzuje go nieco dłuższy czas tankowania niż w przypadku tradycyjnych paliw, a w przypadku wycieku ulega rozproszeniu, co zwiększa bezpieczeństwo w porównaniu do benzyny czy oleju napędowego. Nowoczesne instalacje CNG umożliwiają rozruch na gazie również zimą.
  2. LNG (ang. liquefied natural gas)
    Skroplony naturalny gaz ziemny, schłodzony do temperatury poniżej –162 °C. Dzięki zmianie stanu skupienia na płynny jego objętość zmniejsza się 630 razy. Wykorzystywany głównie w długodystansowym transporcie drogowym (np. ciągniki siodłowe), ale również do napędu autobusów, w tym komunikacji miejskiej. Używany także jako paliwo dla barek i statków, w transporcie śródlądowym i morskim. Czas tankowania porównywalny jest jak w przypadku oleju napędowego lub benzyny. Tak jak CNG nie jest produkowany z ropy naftowej. Powstaje po oczyszczeniu z dodatków i skropleniu, składa się niemal wyłącznie z metanu.
  3. LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas)
    Płynna mieszanina gazów propan i butan. Uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego, przy przerobie ropy naftowej w rafineriach oraz kondensatu gazu ziemnego i gazoliny. Liczba oktanowa LPG wynosi od 90 do 120. Generalnie uniemożliwia parkowanie w garażach podziemnych bez specjalnego systemu detekcji i usuwania tych gazów na wypadek rozszczelnienia butli. Ma skłonność do zalegania w zagłębieniach terenu. Do rozruchu silnika konieczna jest benzyna i dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury pracy następuje przejście na zasilanie gazowe. Dzieje się to w sposób automatyczny - w nowoczesnych instalacjach, prędzej należało ustawić źródło zasilania benzyna lub gaz - ręcznie.