Powstanie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

Jak poinformowało Ministerstwo Energii we wtorek, 20 marca 2018r. Rząd przyjął nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz przewiduje dodatkowe środki m.in. na walkę ze smogiem dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wsparcie Funduszu otrzymają inicjatywy związane z:
- rozwojem elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną),
- transportem opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG.

Nowelizacja ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 l wprowadzonych na polski rynek: benzyny silnikowej i oleju napędowego.
Środki z opłaty emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85%) i Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (15%).

Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r.

Ponadto znowelizowana ma zostać również Ustawa o elektromobliności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018r., w celu umożliwienia samorządom ustanowienia strefy czystego transportu, z dopuszczeniem poruszania się w niej również pojazdów innych niż zero- i niskoemisyjne pod warunkiem wniesienia daniny. Wyjątek ten będzie obowiązywał przez maksymalnie 3 lata od chwili wprowadzenia tego typu obszaru przez uchwałę rady miasta lub gminy.

Opłata za wjazd do strefy czystego transportu dla aut benzynowych i z silnikami diesla nie mogłaby wówczas być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i 25 zł za dobę. Pojazdy zero- i niskoemisyjne (w tym napędzane gazem CNG i LNG) będą mogły poruszać się po nich bezpłatnie.