Dlaczego CNG?

Wśród zalet sprężonego gazu ziemnego CNG możemy wymienić, że jest:

1) Ekonomiczny - cena za m3 ok. 3,3 zł, PB 95 4,6 zł, ON 4,5 zł (dane ze stycznia 2018),
2) Ekologiczny – znaczna redukcja zanieczyszczeń w emitowanych spalinach m. in.:
• Cząstek stałych PM 2,5 i PM 10 (tzw. sadzy)
• Tlenków siarki (SOx)
• Tlenków azotu (NOx)
• Tlenku węgla (CO)
3) Zmniejszenie hałasu o kilka dB z uwagi na wysoka liczbę oktanową – odpowiednik ok. 130,
4) Transport gazu do stacji tankowania możliwy za pomocą tradycyjnych gazociągów. Brak konieczności dostarczania paliwa cysternami (brak zanieczyszczeń związanych z dowozem).
5) Bezpieczeństwo – możliwość parkowania w garażach i na parkingach podziemnych. Gaz CNG jako lżejszy od powietrza, w przypadku rozszczelnienia instalacji – np. w czasie wypadku – szybko ulatnia się do atmosfery. Po zmieszaniu z powietrzem tworzy stężenia niepalne. Temperatura zapłonu jest wyższa niż benzyny i oleju napędowego.
6) Brak konieczności stosowania w pojazdach filtrów DPF / FAP (ad-blue) – mniej skomplikowana budowa i potencjalne niższe ryzyko kosztownych awarii jednostek napędowych i osprzętu.
7) Możliwość tankowania samochodu z własnej przydomowej sieci gazowej niskiego ciśnienia przy użyciu kompresorów CNG